Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất mở rộng ngõ 570 Kim Giang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 570 Kim Giang với diện tích khoảng 1.771,793 m2, dài khoảng 110 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế mở rộng ngõ 570 Kim Giang gần với trường mầm non Thanh Liệt A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ dài hơn 100 m,

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

11. Khu đất từ ngõ 634 Kim Giang đến chùa Thanh Liệt

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất từ ngõ 634 Kim Giang đến chùa Thanh Liệt, đường Thanh Liệt với diện tích khoảng 8.352,407 m2, dài khoảng 450 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 634, đi qua trường mầm non Thanh Liệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất mở rộng ngõ giao với ngõ 570 Kim Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở đường Thanh Liệt (trùng ngõ 506).

12. Khu đất mở rộng ngõ 634 Kim Giang

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khud dất mở rộng ngõ 634 Kim Giang với diện tích khoảng 3.980,605 m2, dài khoảng 270 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất mở rộng ngõ 634 nối cầu Bắc Linh Đàm với Thanh Liệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Mặt tiền nhà dân ở ngõ thuộc diện thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhìn trên cao.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).