Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ sông Hòa Bình đến ngõ 168 Phan Trọng Tuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ sông Hòa Bình đến ngõ 168 Phan Trọng Tuệ, tuyến đường chạy song song với đường Phan Trọng Tuệ với diện tích 32.987,406 m2, dài khoảng 1,3 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu gần sông Hòa Bình, nối tiếp tuyến đường đang thi công ở khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An thuộc xã Thanh Liệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua ngõ 178 Phan Trọng Tuệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất này không đi qua nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp trên thực tế.

2. Khu đất song song với mục 1, cách khoảng 100 m

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất song song với mục 1, cách khoảng 100 m cũng nối từ tuyến đường thuộc khu di dân nêu trên tới ngõ 168, đoạn cạnh THCS Tam Hiệp với diện tích khoảng 26.154,867 m2, dài khoảng 1,3 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu gần sông Hòa Bình, Trung tâm đào tạo nghề Thành An.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất đi qua khu vực gần trường mầm non Huỳnh Cung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Và kết thúc đoạn ngõ 168, cạnh THCS Tam Hiệp.

3. Khu đất đi qua mục 1, 2 đến sát sông Tô Lịch

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất đi qua mục 1, 2 (qua chùa Huỳnh Cung) đến sát sông Tô Lịch với diện tích khoảng 17.924,403 m2, dài khoảng 560 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).