Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ đường Vũ Lăng đến Cổ Điển B

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Lăng đến Cổ Điển B với diện tích khoảng 11.442,925 m2, dài khoảng 800 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường Vũ Lăng, đi qua khu vực ao sen gần nhà văn hóa thôn Cương Ngô.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua đường Cổ Điển B.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đoạn qua Đình Chung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở sát thôn Cương Ngô.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

11. Khu đất từ mục 10 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ hiệp đáng chú ý có khu đất từ mục 10 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi qua bên hông UBND xã Tứ Hiệp với diện tích khoảng 9.669,171 m2, dài khoảng 500 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất có điểm đầu gần đường Cổ Điển, tiếp giáp với khu ở mục 10, đi qua bên hông UBND xã Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp.

12. Khu đất từ mục 10 đến đường Phan Trọng Tuệ kéo dài theo quy hoạch

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ mục 10 đến đường Phan Trọng Tuệ kéo dài theo quy hoạch với diện tích khoảng 1.171,270 m2, dài khoảng 75 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế ở xã Tứ Hiệp.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).