Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất nối Nguyễn Văn Huyên kéo dài với Võ Chí Công

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài với Võ Chí Công (đoạn nút giao STARLAKE Gallery đến Võ Chí Công).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi làm đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi làm đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi làm đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất chạy song song với trục Tây Thăng Long, kết thúc ở Võ Chí Công.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ Hồ Tây.

5. Khu đất cạnh Công viên nước Hồ Tây

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất cạnh Công viên nước Hồ Tây. Khu đất này có điểm đầu đi trùng với ngõ 612 Lạc Long Quân đến đường Nhật Chiêu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu trùng với ngõ 612 Lạc Long Quân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất này thu hồi bên hông Công viên nước Hồ Tây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất kéo dài đến đường Nhật Chiêu.

6. Khu đất trùng với ngõ 399 Âu Cơ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 399 Âu Cơ. Đây khu khu đất mở rộng ngõ này từ đường Âu Cơ đến ngõ 52 Tô Ngọc Vân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).