Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Sa Đôi đến nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Sa Đôi đến nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh với diện tích khoảng 105.190,327 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Sa Đôi, nằm giữa cầu Sa Đôi và ngõ 2 Sa Đôi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu đi qua cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất đi phía sau trường THCS Đại Mỗ, làng Ngọc Trục, men theo sông Nhuệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đoạn qua đình Ngọc Trục.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc ở đường Tố Hữu đoạn nút giao Vũ Trọng Khánh.

5. Khu đất thu hồi làm cầu, đường qua sông Nhuệ sang Cương Kiên

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ đáng chú ý có khu đất thu hồi làm cầu, đường qua sông Nhuệ sang Cương Kiên với diện tích khoảng 3.285,760 m2 (bao gồm cả mặt nước sông Nhuệ).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) Chưa xong - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Đại Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) Chưa xong - Ảnh 9.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) Chưa xong - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi từ đoạn gần ngõ 94 Ngọc Trục đến sông Nhuệ.

6. Khu đất mở rộng đường Đại Mỗ từ ngõ 24 đến hết ranh giới phường

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Đại Mỗ đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đại Mỗ đoạn từ ngõ 24 đến hết ranh giới phường này với diện tích 18.130,521 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất có điểm đầu ở cồng vào Louis City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Đây là khu đất thu hồi mở rộng đường Đại Mỗ kéo dài đến Tố Hữu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất kết thúc ở đường Đại Mỗ đã mở rộng.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).