Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất chạy dọc đường sắt, từ đường 70 đến sông Cầu Ngà

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường sắt, từ đường 70 đến sông Cầu Ngà với diện tích khoảng 14.502,419 m2. 

Khu đất này trên thực tế đã thu hồi và mở đường từ đường 70 đến khu dân cư của làng Miêu Nha. Đoạn cuối khu đất đến sông Cầu Ngà chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa mở rộng đường 70. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi một phần để mở đường từ đường 70 đến khu dân cư làng Miêu Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Từ đoạn ngách 6/46 Miêu Nha, đất chưa bị thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường này chạy dọc đường tàu và kết thúc khi tiếp giáp với khu đất sẽ thu hồi để làm đường ven sông Cầu Ngà.

11. Khu đất song song với khu ở mục 10

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý khác là khu đất chạy dọc đường tàu, song song với khu ở mục 10 có diện tích khoảng 14.541,048 m2. Khu đất này đi qua bên hông trung tâm đào tạo lái xe HV Cảnh sát nhân dân và ít đi qua nhà dân hơn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường 70 chưa mở rộng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi này song song với khu ở mục 10, điểm đầu trùng với nút giao Do Nha - đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất đi qua khu vực ngõ 6 Miêu Nha, trung tâm đào tạo lái xe.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất này kết thúc khi hết khu vực trung tâm đào tạo lái xe, tiếp giáp với khu đất thu hồi làm đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch.

12. Khu đất từ mục 11 đến gần sông Cầu Ngà

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu từ mục 11 đến gần sông Cầu Ngà với diện tích khoảng 9.166,998 m2. Khu đất này song song với đường 70, nằm ở khoảng giữa đường 70 và trung tâm đào tạo lái xe.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa mở rộng đường 70. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp khu ở mục 11, cách đường 70 khoảng 270 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất nằm ở khoảng giữa đường 70 và trung tâm đào tạo lái xe.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).