Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất kéo dài đường Nguyễn Thời Trung

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Nguyễn Thời Trung đoạn gần cầu vượt Quốc lộ 5 với diện tích khoảng 7.006,044 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế kéo dài đương Nguyễn Thời Trung đoạn giao với ngõ 68 Nguyễn Văn Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Khu đất đi giáp với bờ sông Cầu Bây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Và kết thúc đoạn gần ngách 68/45 Nguyễn Văn Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

17. Khu đất từ Garden City đến gần khu mục 16

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ KDDT Garden City đến gần khu đất ở mục 16 với diện tích khoảng 7.435,931 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở KĐT Garden City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Khu đất đi bên hông làng Cầu Bây, Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc gần khu đất ở mục 16.

18. Khu đất từ Garden City, chạy song song khu đất mục 17

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ Garden City, chạy song song với khu đất mục 17, qua nhánh của sông Cầu Bây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).