Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 

13. Khu đất từ Garden City đến đường Cổ Linh

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Garden City đến đường Cổ Linh với diện tích khoảng 2.542,595 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu bên hông trường THPT Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Đây là khu đất thu hồi làm đường từ Garden City ra Cổ Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

14. Khu đất bên hông Tiểu học Thạch Bàn A vào Garden City

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất bên hông Tiểu học Thạch Bàn A từ đường Cổ Linh vào Garden City với diện tích khoảng 4.587,904 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 8.

Khu đất có điểm đầu ở bên hông trường Tiểu học Thạch Bàn A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 9.

Và kết thúc ở Garden City.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 10.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Vành đai 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) CHƯA XONG - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ ngõ 532 đường Bát Khối.

15. Khu đất từ tổ 12 Thạch Bàn đến đường Cổ Linh

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ tổ 12 Thạch Bàn đến đường Cổ Linh với diện tích khoảng 977,455 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).