Quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Tư Đình đến Cổ Linh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Tư Đình đến Cổ Linh với diện tích khoảng 4.477,178 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế nằm gần ngõ 188 Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất này kết thúc ở ngõ 17 Cổ Linh, gần đường Cổ Linh.

5. Khu đất bên hông chùa Sùng Khánh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất bên hông chùa Sùng Khánh từ ngõ 26 Tư Đình đến đường Cổ Linh với diện tích khoảng 3.326,235 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở ngõ 26 Từ Đình, đối diện ngõ 11 Bát Khối, cạnh chùa Sùng Khánh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất có đoạn tiếp giáp với đường Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất đoạn đi qua ngõ 38 Tư Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở đường Cổ Linh, gần nút giao đường Tư Đình.

6. Khu đất kéo Phố Trạm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất kéo dài Phố Trạm qua nghĩa trang làng Trạm với diện tích khoảng 1.988,074 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường còn đoạn cuối đi qua nghĩa trang làng Trạm.

 

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

Quy hoạch
 
chọn