Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

12. Đường Huỳnh Tấn Phát mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến đường Huỳnh Tấn Phát mở rộng với chiều dài khoảng 1 km, tính từ QL5 đến đường Cổ Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Đường Huỳnh Tấn Phát mở rộng trên thực tế đoạn nối với QL5 (đường Nguyễn Văn Linh) và Sài Đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Đoạn tuyến nối với đường Cổ Linh. Theo quy hoạch, đường Huỳnh Tấn Phát sẽ kéo dài đến đường Bát Khối (thuộc phường Long Biên).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Toàn cảnh đường Huỳnh Tấn Phát.

13. Tuyến đường nối Huỳnh Tấn Phát với Thạch Bàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến đường nối Huỳnh Tấn Phát với Thạch Bàn dài khoảng 250 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát đoạn cách nút giao Huỳnh Tấn Phát - Cổ Linh khoảng 400 m (đoạn đối diện đường Công nghiệp 6 - Khu công nghiệp Sài Đồng B). Tuyến kết thúc ở đường Thạch Bàn, trùng với đầu ngõ 184 Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Tuyến có điểm đầu ở đường Huỳnh Tấn Phát, đối diện đường Công nghiệp 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Đoạn cuối tuyến đi trùng với ngõ 184 đường Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch nhìn từ đường Cổ Linh.

14. Tuyến nối đường mục 13 với Thạch Bàn, đi trùng ngõ 12 Thạch Bàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến nối đường 13 với Thạch Bàn, đi trùng với ngõ 12 Thạch Bàn dài khoảng 476 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1, đoạn tòa nhà bỏ hoang ở ngõ 184. Tuyến cắt ngõ 134 và đoạn kết thúc đi trùng với ngõ 12 Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Goole).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến có điểm đầu ở ngõ 184 Thạch Bàn, cạnh tòa nhà bỏ hoang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến giao với ngõ 134 Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến mở rộng ngách của ngõ 134 Thạch Bàn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Đoạn cuối tuyến trùng với ngõ 12 đường Thạch Bàn.