Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ đường Thạch Bàn, song song Nguyễn Thời Trung

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Thạch Bàn đến khu vực cánh đồng, song song với Nguyễn Thời Trung với diện tích khoảng 8.734,331 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Thạch Bàn, cạnh khu nhà hàng nổi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất có khá nhiều diện tích là mặt nước hồ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở khu vực cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ đường Nguyễn Thời Trung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhỉn từ đường Cổ Linh.

11. Khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung đến ngách 68/92 Nguyễn Văn Linh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung đến ngách 68/92 Nguyễn Văn Linh với diện tích khoảng 3.008,767 m2.

Tham khảo thêm: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phương Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Thời Trung, đoạn cách nút giao Nguyễn Thời Trung - ngõ 68 Nguyễn Văn Linh khoảng 100 m. Đoạn đầu khu đất đã thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở gần ngã 3 ngõ 68 Nguyễn Văn Linh và ngách 92.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

12. Khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung đến mục 10

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung (đoạn đối diện Công ty CP 22) đến đường mục 10 với diện tích khoảng 2.324,709 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Đây là khu đất nối đường Nguyễn Thời Trung với khu đất ở mục 10, khu đất đối diện Công ty CP 22 qua QL5.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).