Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất nối đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng với diện tích khoảng 76.136,633 m2. Trên thực tế này đã thu hồi gần hết chỉ còn khu vực gần Công an phường Mỹ Đình 2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mỹ Đình 2. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mỹ Đình 2 nhìn từ Công viên CV1 Cầu Giấy. Trên thực tế, khu đất này đã thu hồi phần lớn để làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất còn một phần chưa thu hồi ở hai bên đường Mỹ Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Đoạn trong con ngõ bên hông Công an phường Mỹ Đình 2 chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất này đã thu hồi đến đoạn chung cư MHDI.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ Cung thể thao dưới nước.

2. Khu đất từ đường Mỹ Đình 2 đến mục 1

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2 đáng chú ý có khu đất từ đường Mỹ Đình 2 đến khu đất ở mục 1 với diện tích khoảng 8.212,617 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ Cung thể thao dưới nước. Trên thực tế khu đất đã thu hồi một phần.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất ở thời điểm chưa thu hồi.

3. Khu đất từ Bến xe Mỹ Đình đến mục 1

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2 đáng chú ý có khu đất từ Bến xe Mỹ Đình đến mục 1 với diện tích khoảng 3.040,237 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mỹ Đình 2. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Đây là khu đất có điểm đầu đối diện cổng ra xe khách bến xe Mỹ Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất đi qua bên hông trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).