Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất trùng với ngõ 30 Phùng Khoang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi trùng với ngõ 30 Phùng Khoang với diện tích khoảng 7.371,564 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn đi trùng với ngõ 30 Phùng Khoang, bên hông chợ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất thu hồi một phần ngõ và chợ Phùng Khoang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất cũng thu hồi một phần bãi đậu xe tại đoạn trường ĐH Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở lối vào ĐH Hà Nội từ đường Nguyễn Trãi.

5. Khu đất mở rộng lối vào ĐH Hà Nội

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất mở rộng lối vào trường ĐH Hà Nội với diện tích khoảng 1.932,265 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu tiếp giáp với khu mục 4, ở cổng ĐH Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất này thu hồi một phần bãi xe để mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Một số căn nhà ở đoạn gần đường Nguyễn Trãi cũng thuộc diện thu hồi.

6. Khu đất từ ngõ 30 Phùng Khoang đến đường Nguyễn Trãi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất từ ngõ 30 đến đường Nguyễn Trãi với diện tích khoảng 4.474,147 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế nối từ ngõ 30 Phùng Khoang đến số 332 A Nguyễn Trãi.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).