Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng ngõ 629 Kim Mã

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 629 Kim Mã với diện tích khoảng 2.346,997 m2, dài hoảng 150 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 629 Kim Mã, phường Ngọc Khánh chủ yếu mở rộng bên phải, hướng từ La Thành đi Kim Mã.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Theo kế hoạch sử dụng đất, một số nhà dân thuộc diện thu hồi để mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc ở nút giao ngõ 629 và đường La Thành.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế ở phường Ngọc Khánh.

2. Khu đất mở rộng ngõ 575 Kim Mã

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 575 Kim Mã với diện tích khoảng 3.751,709 m2, dài khoảng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 575 trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Một số nhà dân sẽ có một phần bị thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở đường La Thành.

3. Khu đất mở rộng ngõ 535 Kim Mã

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 535 Kim Mã với diện tích khoảng 2.161,919 m2, dài khoảng 160 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất thu hồi mở rộng ngõ 535 Kim Mã trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)