Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất bên hông cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất bên hông cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội với diện tích khoảng 9.075,602 m2, dài khoảng 580 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu bên hông Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội, tiếp giáp đường quy hoạch từ KĐT Xuân Phương đến Phúc Diễn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc ở đường quy hoạch gần đường tàu, đoạn đối diện đường Foresa 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương.

23. Khu đất từ Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đến bên hông cơ sở cai nghiện ma túy số 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất từ Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đến bên hông cơ sở cai nghiện ma túy số 5 với diện tích khoảng 8.412,316 m2, dài khoảng 570 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với mục 22, bên hông cơ sở cai nghiện ma túy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 10.

Khu đất chủ yếu đi qua cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 11.

Và kết thúc ở đoạn trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

24. Khu đất mở rộng đường Phương Canh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Phương Canh từ cầu vượt Xuân Phương đến đoạn ngõ 23 Phương Canh với diện tích khoảng 5.946,067 m2, dài khoảng 370 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).