Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất chạy dọc đường sắt từ cầu vượt Xuân Phương đến lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường sắt từ cầu vượt Xuân Phương đến lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với diện tích khoảng 66893,426 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Trịnh Văn Bô, dưới cầu vượt Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Khu đất này chạy dọc theo đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua khu vực chung cư báo Nhân dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi chạy dọc đường tàu hướng về đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Đoạn qua KĐT sinh thái Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Khu đất kết thúc gần đường dẫn vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội khi hết địa bàn phường Xuân Phương.

17. Khu đất nối đường Phương Canh - Trịnh Văn Bô

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất nối đường Phương Canh - Trịnh Văn Bô với diện tích khoảng 10.310,933 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương.

18. Khu đất từ nghĩa trang Thị Cấm đến đường Phúc Diễn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất từ nghĩa trang Thị Cấm đến đường Phúc Diễn với diện tích khoảng 5.059,693 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường quy hoạch qua nghĩa trang Thị Cấm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).