Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất nối Trịnh Văn Bô - Phương Canh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối đường Trịnh Văn Bô với Phương Canh (qua nghĩa trang Thị Cấm) với diện tích khoảng 5.808,385 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Phương Canh, đi qua khu vực nghĩa trang Thị Cấm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở chân cầu vượt Xuân Phương trên đường Trịnh Văn Bô.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Phương Canh.

14. Khu đất nối đường Thị Cấm - Phúc Diễn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất nối đường Thị Cấm với Phúc Diễn qua Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội với diện tích khoảng 23.773,441 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở đường Thị Cấm, nối tiếp đường Foresa 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Khu đất đi qua mặt trước của Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Khu đất kết thúc ở đường Phúc Diễn, gần với đầu ngõ 614 Phúc Diễn dẫn vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương.

15. Khu đất từ đường Thị Cấm đến THCS Nam Từ Liêm

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất từ đường Thị Cấm đến THCS Nam Từ Liêm với diện tích khoảng 4.495,365 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 18.

Khu đất này trên thực tế đã phu hồi hai đầu còn đoạn giữa.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).