Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google)

19. Khu đất từ đường Phúc Diễn đến gần đường sắt

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất từ đường Phúc Diễn đến gần đường sắt với diện tích khoảng 11.377,132 m2, dài khoảng 560 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường quy hoạch chạy song song đường tàu, khu đất này đi qua nghĩa trang Thị Cấm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 4.

Khu đất nhìn từ Phúc Diễn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 5.

Khu đất chủ yếu đi qua nghĩa trang và cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc ở đường Phúc Diễn (mở rộng theo quy hoạch).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 8.

Một số nhà dân thuộc diện thu hồi đất.

20. Đường Phúc Diễn mở rộng từ nút giao Phương Canh đến Trịnh Văn Bô

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Phúc Diễn từ nút giao Phương Canh đến Trịnh Văn Bô với diện tích khoảng 12.359,579 m2, dài khoảng 660 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 11.

Khu đất thu hồi mở rộng đường Phúc Diễn có điểm đầu ở nút giao Phúc Diễn - Phương Canh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 13.

Một phần nhà mặt đường Phúc Diễn thuộc diện thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 14.

Khu đất kết thúc ở nút giao Phúc Diễn - Trịnh Văn Bô.

21. Khu đất phía sau Nhà văn hóa Tổ 7 Xuân Phương đến đường 70

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất phía sau Nhà văn hóa Tổ 7 Xuân Phương đến đường 70 với diện tích khoảng 5.792,873 m2, dài khoảng 450 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 18.

Khu đất có điểm đầu phía sau nhà văn hóa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 19.

Khu đất thu hồi ở phía sau khu dân cư, song song đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 20.

Khu đất kết thúc đoạn cạnh ngõ 320 Xuân Phương.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).