Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Quận Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất nối phố Nhật Chiêu - Lạc Long Quân

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối phố Nhật Chiêu với đường Lạc Long Quân với diện tích khoảng 3.525,042 m2, dài khoảng 240 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu trên đường Lạc Long Quân, đối diện Lotte Mall Hà Nội, gần ngõ 566.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất kết thúc ở phố Nhật Chiêu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ.

8. Khu đất thuộc phường Phú Thượng, chạy song song đường nối cầu Nhật Tân - Thăng Long

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất thuộc phường Phú Thượng, chạy song song với đường nối cầu Nhật Tân - Thăng Long với diện tích khoảng 60.925,282 m2, dài khoảng 3 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất có điểm đầu gần đường dẫn cầu Nhật Tân, đi qua chợ Phú Gia.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất đi qua sân bóng trường THPT Tây Hồ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất này cơ bản chạy song song với đường nối cầu Nhật Tân - Thăng Long.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất đi qua đường Thượng Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc gần trạm biến áp 110kv Nam Thăng Long.

9. Khu đất từ đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đến Võ Chí Công

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đến Võ Chí Công với diện tích khoảng 26.572,078 m2, dài khoảng 670 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi đi qua bên hông tòa nhà 6 Element.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Khu đất này đã thu hồi một phần để làm đường.

 (- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020).