Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường Đặng Công Chất kéo dài đến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất làm đường Đặng Công Chất kéo dài đến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với diện tích khoảng 157.682,253 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường Đặng Công Chất kéo dài ở Gia Lâm trên thực tế đã thu hồi một phất đến đoạn lối vào UBND xã Đình Xuyên (bia trái).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Đoạn đi qua thôn Công Đình, xã Đình Xuyên (bìa phải) sắp thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm chủ yếu đi qua cánh đồng, chạy dọc con đường cạnh mương dẫn nước từ Đình Xuyên sang Phù Đổng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất này kết thúc ở đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đối diện với đường Phù Đổng.

2. Tuyến đường từ đê sông Đuống đến đường Ninh Hiệp

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ đê sông Đuống đến đường Ninh Hiệp (qua trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc) với diện tích khoảng 58.749,277 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất này nối đế sông Đuống với đường Đặng Công Chất, đi qua trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Đoạn qua đường Đặng Công Chất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất cắt đường Đình Xuyên hướng về sông Thiên Đức.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất nhìn từ Ninh Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất kết thúc khi giao với đường Ninh Hiệp đoạn chợ Nành.

3. Khu đất qua trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Ninh Hiệp

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có khu đất qua trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Ninh Hiệp) với diện tích khoảng 20.586,817 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Khu đất thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới huyện trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).