Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường Đoàn Quang Dung kéo dài qua BV Đa khoa Gia Lâm đến đường mới mở

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến đường Đoàn Quang Dung kéo dài qua BV Đa khoa Gia Lâm đến đường mới mở nối Lý Thánh Tông - Thành Trung dài khoảng 250 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Đường Đoàn Quang Dung bắt đầu từ đường gom QL5, tuyến cắt đường Nguyễn Mậu Tài hướng vào BV Đa khoa Gia Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ nối thông ra đường mới mở nối Lý Thánh Tông - Thành Trung.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường chỉ còn vài trăm mét chưa xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường nhìn từ trụ sở mới của huyện Gia Lâm.

8. Tuyến nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Lý Thánh Tông - Thành Trung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến nối Nguyễn Mậu Tài với đường nối Lý Thánh Tông - Thành Trung dài khoảng 580 m. Tuyến đường này song song với đường Đoàn Quang Dung, cách bệnh viện Đa khoa Gia Lâm khoảng 100 m. Đây là tuyến đường quy hoạch thuộc các khu đô thị đang xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch bắt đầu từ đường Nguyễn Mậu Tài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến cách nút giao đường Nguyễn Mậu Tài - Đoàn Quang Dung khoảng 340 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc ở đường nối Lý Thánh Tông - Thành Trung, cách BV Đa khoa Gia Lâm khoảng 100 m.

9. Đường Cửu Việt kéo dài đến đường gom QL5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ đáng chú ý có tuyến đường Cửu Việt kéo dài đến đường gom QL5 dài khoảng 180 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường Cửu Việt kéo dài sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến đường Cửu Việt kéo dài sẽ mở từ nút giao với đường Nguyễn Mậu Tài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở đường gom, đối diện với đường vào Công an thị trấn Trâu Quỳ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ.