Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến nối đường vào Cảng thông quan nội địa với đường Cổ Bi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi đáng chú ý có tuyến nối đường vào Cảng thông quan nội địa với đường Cổ Bi dài khoảng 530 m. Tuyến có điểm đầu ở tuyến đường vào dự án Cảng thông quan nội địa, cách đường Nguyễn Đức Thuận khoảng 520 m.

Tuyến giao với đường Cổ Bi đoạn cách Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Cổ Bi khoảng 100 m. Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng cách đường Cổ Bi khoảng 320 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường vào dự án Cảng thông quan nội địa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến giao với đường Cổ Bi đoạn gần Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu vực đường Cổ Bi nơi tuyến đường sẽ mở đi qua.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi.

5. Tuyến đường nối mục 4 đến gần trường Tiểu học Trung Thành

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 4 đến gần trường Tiểu học Trung Thành dài khoảng 500 m. Theo quy hoạch, tuyến đường này nối thông ra đường Nguyễn Đức Thuận (đoạn thuộc địa bàn thị trấn Trâu Quỳ).

Tuyến có điểm đầu ở khu vực cánh đồng, gần điểm cuối tuyến đường mục 4. Tuyến kết thúc đoạn gần trường Tiểu học Trung Thành.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường trên thực tế chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng, song song với đường Cổ Bi từ thôn Cam hướng về đường Nguyễn Đức Thuận.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường này kết thúc đoạn gần trường Tiểu học Trung Trành.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đoạn tiếp theo của tuyến thông ra đường Nguyễn Đức Thuận thuộc địa bàn thị trấn Trâu Quỳ.

6. Tuyến đường nối Cổ Bi với trường Tiểu học Trung Thành

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi đáng chú ý có tuyến đường nối Cổ Bi với trường Tiểu học Trung Thành dài khoảng 237 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn số 18 Cổ Bi, kết thúc khi hết khu vực trường Tiểu học Trung Thành. Tuyến đường này theo quy hoạch kéo dài đến đường mục 5, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Trâu Quỳ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến đường trên thực tế bắt đầu từ đường Cổ Bi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc khi hết khu vực trường Tiểu học Trung Thành.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến đường này gần nút giao Cổ Bi - Ngô Xuân Quảng.