Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

14. Đường Nguyễn Chính kéo dài đến ngõ 6 Bùi Huy Bích

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường Nguyễn Chính kéo dài đến ngõ 6 Bùi Huy Bích dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Nguyễn Chính (đoạn nút giao ngõ 143 Nguyễn Chính - 521 Trương Định). Theo quy hoạch, tuyến đường này có cầu qua sông Sét.

Tuyến đi qua trường Tiểu học Thịnh Liệt cơ sở 1, đi trùng với ngõ 88 Giáp Nhị và kết thúc khi nối với đường Bùi Huy Bích.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Nguyễn Chính (đoạn nút giao ngõ 143 Nguyễn Chính - 521 Trương Định).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, tuyến đường này có cầu qua sông Sét.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông trường Tiểu học Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Tuyến có một đoạn đi trùng với ngõ 88 Giáp Nhị.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Giao cắt với ngõ 1277 Giải Phóng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc khi nối với đường Bùi Huy Bích.

15. Tuyến nối đường mục 14 (ngõ 88 Giáp Nhị) với ngách 42/109 Thịnh Liệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến nối đường mục 14 (ngõ 88 Giáp Nhị) với ngách 42/109 Thịnh Liệt dài khoảng 232 m. Tuyến có điểm đầu ở gần nút giao ngõ 88 Giáp Nhị - đường Thịnh Liệt. Tuyến kết thúc đoạn khoảng số nhà 6 ngách 42/109 Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở gần nút giao ngõ 88 Giáp Nhị - đường Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc đoạn khoảng số nhà 6 ngách 42/109 Thịnh Liệt.

16. Đường và cầu từ Trương Định sang đường bờ sông Sét

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường và cầu từ Trương Định sang đường bờ sông Sét qua tòa nhà Nam Đô dài khoảng 200 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường và cầu sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Khu vực đường và cầu sẽ mở trên thực tế.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Cận cảnh khu vực sẽ làm cầu trong tương lai.