Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

8. Tuyến đường từ Tân Mai đến gần hồ Yên Sở

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Tân Mai đến gần hồ Yên Sở dài khoảng 650 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Tân Mai (bên hông dự án Louis City Hoàng Mai). Tuyến đi thẳng và kết thúc ở đoạn cách hồ Yên Sở khoảng 300 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường Tân Mai, đối điện hồ Đền Lừ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến chủ yếu đi qua khu vực đất trống ở phường Thịnh Liệt.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Và kết thúc ở khu vực trạm trộn bê tông.

9. Tuyến đường song song với mục 8 gần ngõ 258 Tân Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường song song với mục 8 gần ngõ 258 Tân Mai dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu cách tuyến mục 8 khoảng 90 m. Tuyến chạy song song và kết thúc ở khu vực trạm trộn bê tông đối diện với đường mục 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến có điểm đầu cách tuyến mục 8 khoảng 90 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Tuyến chạy song song và kết thúc ở khu vực trạm trộn bê tông đối diện với đường mục 8.

 10. Tuyến đường từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đến ngõ 143 Nguyễn Chính

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đến ngõ 143 Nguyễn Chính dài khoảng 1 km. Tuyến có điểm đầu ở bên hông Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Tuyến đi thẳng qua 2 điểm cuối của tuyến ở mục 8, 9 và kết thúc ở đoạn ngõ 143 Nguyễn Chính giao với ngõ 250 Tân Mai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đi thẳng qua 2 điểm cuối của tuyến ở mục 8, 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Tuyến kết thúc ở đoạn ngõ 143 Nguyễn Chính giao với ngõ 250 Tân Mai.