Quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Giáp Bát, Hoàng Mai có diện tích gần 0,8 km2. Phía bắc giáp với phường Đồng Tâm, phía Nam giáp với phường Thịnh Liệt, phía Đông giáp với phường Tương Mai, phía Tây giáp với phường Phương Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường nối ngõ 897 Giải Phóng với Trương Định

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đáng chú ý có tuyến nối ngõ 897 Giải Phóng (lối vào bến xe Giáp Bát) với đường Trương Định dài khoảng 241 m. Tuyến có điểm đầu trùng với ngõ 897. Từ đoạn giao với ngõ 24 Kim Đồng, tuyến đi thẳng và kết thúc ở đoạn số 812 Trương Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu trùng với ngõ 897.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường phần lớn đã hiện hữu và theo quy hoạch sẽ mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Từ đoạn giao với ngõ 24 Kim Đồng, tuyến đi thẳng và kết thúc ở đoạn số 812 Trương Định.

5. Tuyến nối Giáp Bát  - Trương Định

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát đáng chú ý có tuyến nối Giáp Bát  - Trương Định dài khoảng 158 m. Tuyến có điểm đầu ở đoạn số 930 Giải Phóng. Tuyến đi qua bên hông Geleximco Southern Star và kết thúc ở đoạn số 783 Trương Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đoạn số 930 Giải Phóng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua bên hông Geleximco Southern Star và kết thúc ở đoạn số 783 Trương Định.

6. Tuyến nối ngõ Giáp Bát với ngõ 353 Giải Phóng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát đáng chú ý có tuyến nối ngõ Giáp Bát với ngõ 353 Giải Phóng dài khoảng 178 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao ngõ Giáp Bát với đường Giáp Bát. Tuyến kết thúc ở ngõ 353 đoạn đối diện số 68 đường bờ sông Sét.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Theo quy hoạch tuyến đường này nối dài ngõ Giáp Bát từ đường Giải Phóng đến bờ sông Sét.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao ngõ Giáp Bát với đường Giáp Bát.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở ngõ 353 đoạn đối diện số 68 đường bờ sông Sét.

 

Quy hoạch
 
chọn