Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất kéo dài đường Huỳnh Tấn Phát đến Long Biên - Xuân Quan

heo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất kéo dài đường Huỳnh Tấn Phát đến Long Biên - Xuân Quan với diện tích khoảng 17.044,301 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Trên thực tế, đây là khu đất sắp thu hồi mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Tấn Phát đến đê Long Biên - Xuân Quan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất ở phía sau trường Tiểu học Đoàn Kết, có đoạn đi trùng với đường Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Một số nhà dân ở đường Thạch Bàn thuộc diện thu hồi đất mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc khi giao với đường Long Biên - Xuân Quan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Có khá nhiều nhà dân ở mặt đường Thạch Bàn thuộc diện thu hồi.

11. Tuyến đường ven hồ Vục nối Cổ Linh - Long Biên - Xuân Quan

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất ven hồ Vục với diện tích khoảng 6.448,135 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất có điểm đầu ở đường Cổ Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu chạy ven hồ Vục.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Và kết thúc ở đường Long Biên - Xuân Quan.

12. Khu đất từ ngõ 163 Tư Đình vào khu nhà ở Him Lam

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên đáng chú ý có khu đất từ ngõ 163 Tư Đình vào khu nhà ở Him Lam với diện tích khoảng 2.102,544 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 19.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường. Trên thực tế, khu đất này chỉ còn một vài nhà chưa thu hồi.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).