Quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Huyện Quốc Oai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất nối đường DT421B với Phượng Cách

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối đường DT421B với Phượng Cách qua UBND xã Phượng Cách với diện tích khoảng 41.093,755 m2, dài khoảng 1,385 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Quốc Oai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường DT421B, bên hông nghĩa trang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua khu vực gần UBND xã Phượng Cách.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất đi qua hồ gần THCS Phượng Cách.

2. Khu đất từ đường Bắc Nam đến chân cầu vượt Sài Sơn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Quốc Oai đáng chú ý có khu đất từ đường Bắc Nam đến chân cầu vượt Sài Sơn với diện tích khoảng 9.212,895 m2, dài khoảng 720 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi ở huyện Quốc Oai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở chân cầu vượt trên đường Bắc Nam.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất này đã thu hồi một phần để làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Đoạn nối sang khu vực cây xăng Hoàng Xá chưa thu hồi.

3. Khu đất đi qua KĐT Ngôi nhà mới

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Quốc Oai đáng chú ý có khud dất đi qua KDDT Ngôi nhà mới với diện tích 13.939,697 m2, dài khoảng 1 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Quốc Oai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi đối diện khu đất mục 2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất này cơ bản đã thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Quốc Oai, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất này còn một đoạn giữa chưa thu hồi.

(- Ranh giới huyện trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).

Quy hoạch
 
chọn