Không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại khu tái định cư Hòa Phú, Quốc Oai

Hà Nội cho biết các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch khu tái định cư Hòa Phú không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu táỉ định cư Hòa Phú có chủ trương từ rất lâu nhưng không  được thực hiện, dự án treo 18 năm đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cử tri đề nghị thành phố xem xét để ngườỉ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở những khu vực này.

Ngày 4/9/2003, UBND tỉnh Hà Tây trước đây có Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.090,529,6 m2 đất thuộc địa bàn xã Phú Mãn, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, chuyển thành đất chuyên dùng giao Ban Quản lý dự án khu tái định cư Hòa Phú để xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu tái định cư Hòa Phú.

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri huyện Thường Tín sau kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV ngày 18/5, UBND TP Hà Nội cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch khu tái định cư Hòa Phú không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm hướng dẫn các hộ dân thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Theo Vietnamnet, năm 2002, Bộ Xây dựng có quyết định số 1019 phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư Hoà Phú, quy mô diện tích 220 ha, với tính chất dành tái định cư các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu khác kể cả việc tái định cư tại chỗ dân cư thuộc khu vực thôn Hoà Phú.

Đến năm 2016, UBND TP có quyết định số 1076 về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội khu tái định cư Hoà Phú từ Ban Quản lý dự án Khu tái định cư Hoà Phú sang UBND huyện Quốc Oai, trong đó giao: "UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận nguyên trạng dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội Khu tái định cư Hoà Phú; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc dừng triển khai dự án".

Ngày 18/2/2020, UBND TP Hà Nội có công văn số 257/UBND-ĐT về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Quốc Oai về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội dự án khu tái định cư Hòa Phú, huyện Quốc Oai.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan bổ sung đề xuất về phương án quản lý, sử dụng diện tích khu đất đã được đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND thành phố, hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.