Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất trùng với ngách 264/63 Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 264/63 Ngọc Thụy diện tích khoảng 11.612,135 m2, dài khoảng 456 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trùng với ngách 264/63 Ngọc Thụy, đã thu hồi một nửa làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất này kết thúc ở dự án đường 40 m nối Ngọc thụy với Nguyễn Văn Cừ đang xây dựng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường 40 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

14. Khu đất bên hông chung cư C17 Bộ Công an

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất bên hông chung cư C17 Bộ Công an với diện tích khoảng 4.884,421 m2, dài khoảng 283 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi ở gần chung cư C17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Kết thúc ở tuyến đường 40 m nối Ngọc Thụy với Nguyễn Văn Cừ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

15. Khu đất nối mục 13 với 14

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất nối mục 13 với 14 với diện tích khoảng 3.395,238 m2, dài khoảng 187 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Đây là khu đất nối mục 13 với 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)