Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

19. Khu đất từ Nghĩa trang liệt sỹ Văn Điển đến đường Phan Trọng Tuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ nghĩa trang liệt sỹ Văn Điển đến đường Phan Trọng Tuệ với diện tích khoảng 14.780,036 m2, dài khoảng 915 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu đoạn Nghĩa trang liệt sỹ Văn Điển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 4.

Khu đất đi trùng ngách 298/31 Ngọc Hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 5.

Một phần khu đất này đang làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 6.

Khu đất đi bên hông tập thể Pin Văn Điển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 8.

Khu đất kết thúc đoạn trường THCS thị trấn Văn Điển.

20. Khu đất dọc sông Hòa Bình, cạnh trạm xăng HFC

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất dọc sông Hòa Bình, cạnh trạm xăng HFC với diện tích khoảng 25.666,658 m2, dài khoảng 921 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 11.

Khu đất trên thực tế mở rộng đường ven sông Hòa Bình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 12.

Đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến trung tâm đào tạo nghề Thành An đang xây dựng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 13.

Đoạn qua đường Phan Trọng Tuệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 14.

21. Khu đất từ sông Hòa Bình đến Công ty CPTM AICA HPL

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất từ sông Hòa Bình đến Công ty CPTM AICA HPL với diện tích khoảng 12.148,825 m2, dài khoảng 540 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)