Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất trùng với một phần ngách 298/77 Ngọc Hồi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngách 298/77 Ngọc Hồi với diện tích khoảng 13.283,543 m2, dài khoảng 900 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở ngách 298/31 Ngọc Hồi, sát sông Tô Lịch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Khu đất kết thúc ở khu dân cư trong ngõ 21 Tựu Liệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhìn từ chợ Tam Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Phan Trọng Tuệ.

17. Khu đất từ Phan Trọng Tuệ đến tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất từ đường Phan Trọng Tuệ đến tuyến đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển theo quy hoạch với diện tích khoảng 7.701,959 m2, dài khoảng 256 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu cách cây xăng Vạn Xuân khoảng 120 .

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc đoạn đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ Công ty phân lân Văn Điển.

18. Khu đất bên hông Công ty phân lân Văn Điển

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất bên hông Công ty phân lân Văn Điển nối đường Phan Trọng Tuệ với đường Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển theo quy hoạch với diện tích khoảng 8.789,604 m2, dài khoảng 264 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Khu đất có điểm đầu ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 18.

Khu đất kết thúc phía sau công ty phân lân Văn Điển.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)