Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ Nguyễn Chí Thanh đến Nguyễn Công Hoan

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Nguyễn Chí Thanh đến Nguyễn Công Hoan với diện tích khoảng 1.778,256 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở khu vực cầu vượt gần nút giao Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Hoan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc đoạn VTV.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

5. Khu đất mở rộng ngõ 477 Kim Mã

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 477 Kim Mã với diện tích khoảng 5.123,926 m2, dài khoảng 352 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Nguyễn Công Hoan.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất qua trường THCS Phan Chu Trinh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất mở rộng ngõ 477 Kim Mã.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Và kết thúc ở đường Kim Mã.

6. Khu đất từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Sunny Hotel

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Sunny Hotel với diện tích khoảng 296,707 m2, dài khoảng 24 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Khánh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 19.

Khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)