Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Quận Đống Đa, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất trùng với ngõ 57 Láng Hạ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường quận Đống Đa. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 57 Láng Hạ với diện tích khoảng 2.973,641 m2, dài khoảng 196 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa trên thực tế mở rộng ngõ 57 Láng Hạ phía bên phải hướng từ đường Láng Hạ vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc đoạn gần hồ Đống Đa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

8. Khu đất mở rộng ngõ 29 Láng Hạ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 29 Láng Hạ với diện tích khoảng 2.163,345 m2, dài khoảng 146 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế mở rộng ngõ 29 Láng Hạ về bên phải, hướng từ đường Láng Hạ vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở cuối ngõ 29.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

9. Khu đất nối mục 7 và 8

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất nối mục 7 và 8 với diện tích khoảng 1.511,471 m2, dài khoảng 120 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)