Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất bên hông Trung tâm đào tạo lái xe Sài Đồng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất bên hông Trung tâm đào tạo lái xe Sài Đồng với diện tích khoảng 15.906,018 m2, dài khoảng 456 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi cơ bản đi trùng với ngõ 134 Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua một số nhà dân, nhà xưởng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở ngõ 95 Vũ Xuân Thiều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

11. Khu đất trùng với ngõ 95 Vũ Xuân Thiều

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý khu đất trùng với ngõ 95 Vũ Xuân Thiều với diện tích khoảng 2.984,785 m2, dài khoảng 155 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

12. Khu đất từ ngõ 95 Vũ Xuân Thiều đến gần ao Sài Đồng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng đáng chú ý có khu đất từ ngõ 95 Vũ Xuân Thiều đến gần ao Sài Đồng với diện tích khoảng 4.133,946 m2, dài khoảng 233 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Sài Đồng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 95 Vũ Xuân Thiều, tiếp giáo với khu đất ở mục 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Và kế thúc đoạn đường quy hoạch nối vào ao Sài Đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)