Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Quận Đống Đa, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất ven hồ Kim Liên, sát ngõ 38 Phương Mai

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường quận Đống Đa. Trong đó đáng chú ý có khu đất ven hồ Kim Liên, sát với ngõ 38 Phương Mai với diện tích khoảng 7.645,169 m2, dài khoảng 490 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Phương Mai.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất chạy men theo hồ Kim Liên, sát ngõ 38.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đoạn qua ngõ 5 Hoàng Tích Trí.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Đoạn cuối khu đất tiếp giáp trường Tiểu học Kim Liên.

5. Khu đất tiếp giáp ngõ 34 Phương Mai

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất tiếp giáp ngõ 34 Phương Mai với diện tích khoảng 5.226,328 m2, dài khoảng 520 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 34 Phương Mai.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Khu đất chạy men theo ngõ 34.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Và kết thúc đoạn trường Tiểu học Kim Liên.

6. Khu đất nối mục 4 và 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất nối mục 4 với 5, mở rộng một phần ngõ 34 Phương Mai với diện tích 409,606 m2, dài khoảng 40 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa nhìn trên thực tế.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)