Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ đường đê Vàng đến Ecohome Phúc Lợi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường đê Vàng đến Ecohome Phúc Lợi với diện tích khoảng 6.094,293 m2, dài khoảng 410 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở dốc đê Vàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất đi trùng với một phần ngách 12/201 Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc gần Ecohome Phúc Lợi.

8. Khu đất mở rộng ngõ 279 Phúc Lợi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 279 Phúc Lợi với diện tích khoảng 3.969,952 m2, dài khoảng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi mở đường đối diện với đình Vo Trung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất chủ yếu thu hồi nhà phía bên phải hướng từ đê về Ecohome Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc đoạn hồ nước ở ngõ 279.

9. Khu đất từ đường đê Vàng đến mục 6

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất từ đường đê Vàng đến mục 6 với diện tích khoảng 3.798,202 m2, dài khoảng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)