Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất song song đường dẫn cầu Phù Đổng, từ đê đến Ruby City

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất song song với đường dẫn cầu Phù Đổng, từ đê đến Ruby City với diện tích khoảng 10.764,484 m2, dài khoảng 520 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở chân đê, dưới cầu Phù Đổng, cạnh chùa Vo Đông.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này có tim cách tim cầu Phù Đổng khoảng 45 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc ở đoạn chung cư Ruby City.

5. Khu đất mở rộng ngõ 303 Phúc Lợi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 303 Phúc Lợi với diện tích khoảng 6.254,855 m2, 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi, mở rộng ngõ 303 tính từ chân đê,đoạn trường mầm non.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất chủ yếu mở rộng về phía hồ nước.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở gần đường Phúc Lợi.

6. Khu đất từ mục 5 đến ngõ 279 Phúc Lợi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất từ mục 5 đến ngoc 279 Phúc Lợi với diện tích khoảng 5.455,346 m2, 370 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 303, đi qua hồ trước trường mầm non Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất đi trùng với một đoạn ngách 28/279 Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)