Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ trường mầm non mới đến Xuân Đỗ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ trường mầm non mới đang xây dựng đến Xuân Đỗ với diện tích khoảng 2.885,224 m2, dài khoảng 280 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, bên hông dự án xây dựng trường mầm non ở Cự Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi đi qua ngõ Hòa Bình, gần trường Tiểu học Cự Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Và kết thúc ở đường Xuân Đỗ.

2. Khu đất phía sau đình Thổ Khối

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất phía sau đình Thổ Khối với diện tích khoảng 700,172 m2, dài khoảng 134 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở dốc đê xuống Công an phường Cự Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất này đi phía sau đình Thổ Khối.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Và kết thúc ở dốc đê gần cổng làng Thổ Khối.

3. Khu đất từ đường nối đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì với đường Xuân Đỗ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối đáng chú ý có khu đất từ đường nối đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì với đường Xuân Đỗ với diện tích khoảng 1.448,174 m2, dài khoảng 150 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Cự Khối. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất có điểm đầu cách đường gom cầu Thanh Trì khoảng 222 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 18.

Và kết thúc ở nút giao đường Xuân Đỗ với tuyến đường mới gần nhà văn hóa Tổ 12.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)