Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

19. Khu đất trùng với một phần ngõ 44 Đức Giang

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngõ 44 Đức Giang nối đường Lý Sơn đến ngõ 142 Nam Đuống với diện tích khoảng 25.554,506 m2, dải khoảng 1,324 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường Lý Sơn, bên hông Bảo tàng Vũ khí.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 5.

Khu đất hướng về đường Đức Giang, đi trùng với một phần ngõ 44.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 6.

Trên thực tế, khu đất này đang thu hồi một phần ngõ 44 Đức Giang để mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 7.

Có khá nhiều nhà dân đoạn ngõ 44 thuộc diện di dời.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 8.

Khu đất này kế thúc ở gần ngõ 142 Nam Đuống khi giao với đường quy hoạch.

20. Khu đất mở rộng đường Đức Giang từ đường Nam Đuống đến ngõ 81

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đức Giang từ đường Nam Đuống đến ngõ 81 với diện tích khoảng 23.122,280 m2, dài khoảng 700 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 11.

Khu đất mở rộng đường Đức Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 13.

Đoạn qua chung cư Bình Minh Garden.

21. Khu đất nối ngõ 44 Đức Giang với đường Nam Đuống

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có khu đất nối ngõ 44 Đức Giang với đường Nam Đuống với diện tích khoảng 5.178,442 m2, dài khoảng 265 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thượng Thanh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường bên hông chung cư An Quý Hưng Riverside.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).