Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất từ THPT Thạch Bàn qua chợ Đồng Dinh tới Nguyễn Thời Trung

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ THPT Thạch Bàn qua chợ Đồng Dinh tới Nguyễn Thời Trung với diện tích khoảng 34.060,074 m2, dài khoảng 1,06 km. 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở ngã từ trường THPT Thạch Bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 4.

Một phần khu đất đã thu hồi làm đường đến ngõ 318 Ngọc Trì.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân và chợ Đồng Dinh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 6.

Qua chợ Đồng Dinh, khu đất này kết thúc ở đường Nguyễn Thời Trung đoạn đối diện Công ty CP 22.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Cổ Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ QL5.

23. Khu đất chạy song song với nhánh sông Cầu Bây

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất chạy song song với nhánh sông Cầu Bây với diện tích khoảng 2.130,359 m2, dài khoảng 220 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu ở khu dân cư, chạy song song với nhánh của sông Cầu Bây.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 13.

Khu đất hướng về nút giao QL5 - Vành đai 3.

24. Khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung, chạy song song mục 22

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Thời Trung, chạy song song với mục 22 với diện tích khoảng 1.727,396 m2, dài khoảng 170 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thạch Bàn trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).