Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Quận Đống Đa, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất nối Láng Hạ - Mai Anh Tuấn, đối diện nhà chờ BRT Thành Công

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường quận Đống Đa. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối Láng Hạ với đường Mai Anh Tuấn với diện tích 1.899,457 m2, dài khoảng 145 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Láng Hạ, đoạn nhà chờ BRT Thành Công.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Trên thực tến, khu đất này đã thu hồi phần lớn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Đoạn cuối khu đất thông ra đường Mai Anh Tuấn chưa thu hồi.

2. Khu đất trùng với ngõ 59 Láng Hạ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 59 Láng Hạ với diện tích khoảng 1.969,085 m2, dài khoảng 153 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất trên thực tế đã thu hồi phần lớn để mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất này còn đoạn rất nhỏ tiếp giáp với khu vực đường Mai Anh Tuấn.

3. Khu đất chạy dọc đường Mai Anh Tuấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường Mai Anh Tuấn với diện tích khoảng 4.545,825 m2, dài khoảng 315 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Đống Đa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Đi qua khu đất mục 1 và 2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Đống Đa, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Và kết thúc đoạn ngõ 57 Láng Hạ.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)