Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất nối thẳng cầu bộ hành đến đường Trần Đại Nghĩa

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối thẳng cầu bộ hành (đường Đại Cồ Việt sang CV Thống Nhất) đến đường Trần Đại Nghĩa với diện tích khoảng 1.534,338 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu gần đường Đại Cồ Việt, thẳng với cầu bộ hành sang CV Thống Nhất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất nay đi qua nhiều nhà dân của phường Bách Khoa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc đoạn gần đường Tạ Quang Bửu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Cụ thể là kết thúc ở đoạn ngõ 30 Tạ Quang Bửu.

2. Khu đất trùng với đường Lê Gia Đỉnh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng đáng chú ý có khu đất trùng với đường Lê Gia Đỉnh với diện tích khoảng 10.055,893 m2, dài khoảng 540 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở đường Trần Khát Chân, đối diện đường Võ Thị Sáu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất này phần lớn trùng với đường Lê Gia Đỉnh, mở rộng tuyến đường này.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Đoạn đi qua chung cư N3 Nguyễn Công Trứ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất này kết thúc ở nút giao Nguyễn Công Trứ - Thi Sách.

3. Khu đất nối đường Đỗ Ngọc Du - Lê Ngọc Hân

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng đáng chú ý có khu đất nối đường Đỗ Ngọc Du - Lê Ngọc Hân với diện tích khoảng 2.895,456 m2, dài khoảng 150 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hai Bà Trưng trên thực tế.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)