Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Phân khu đô thị sông Hồng sắp phê duyệt đi qua địa bàn quận Hai Bà Trưng có diện tích khoảng hơn 160 ha (tính cả mặt nước sông Hồng).

Video Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 1.

Sơ đồ phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có diện tích hơn 160 ha. Phân khu trên địa bàn quận tính từ đường Vạn Kiếp hướng về cầu Vĩnh Tuy.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 3.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, phân khu đô thị sông Hồng thuộc hai phường là Bạch Đằng và Thanh Lương.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 4.

Hình ảnh phân khu thuộc phường Bạch Đằng, đoạn đối diện bệnh viện 108.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 5.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đường Bạch Đằng chạy xuyên xuốt địa bàn phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 6.

Hình ảnh phân khu đối diện chung cư Sun Grand City (xây dựng trên đất của bến xe Lương Yên).

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 7.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đối diện với quận Long Biên.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 8.

Về cơ bản, toàn bộ địa bàn quận Hai Bà Trưng thuộc phân khu có nhà dân dày đặc.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 9.

Khu vực ngoài đê này cũng có nhiều khu tập thể cũ.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 10.

Nhà dân xây dựng san sát dọc đường Bạch Đằng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 11.

Nhiều nhà tạm xây sát mép nước sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 12.

Hình ảnh phân khu thuộc phường Thanh Lương, hai bên cầu Vĩnh Tuy.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 13.

Địa bàn phường Thanh Lương cũng tương tự với các căn nhà tạm đua ra sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 14.

Những mảnh đất bồi ít ỏi ven sông cũng thành nơi trồng rau.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 15.

Phân khu đô thị trên địa bàn phường Thanh Lương có phần lớn là các kho bãi của Cảng Hà Nội.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 16.

Đặc biệt là khu vực giáp hai bên cầu Vĩnh Tuy.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 17.

Hình ảnh các kho bãi bên ngoài đê, thuộc phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 18.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn phường Thanh Lương với các kho cảng san sát.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 19.

Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng kết thúc khi hết địa bàn phường Thanh Lương đoạn gần nút giao đường Bạch Đằng - Nguyễn Khoái.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 20.

Khu vực này có ít nhà dân hơn.

Toàn cảnh hiện trạng Phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - Ảnh 21.

Và chủ yếu là các kho cảng.