Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

22. Khu đất mở rộng đường Yên Xá từ Phùng Hưng đến đường Nguyễn Khuyến kéo dài

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Yên Xá từ Phùng Hưng đến đường Nguyễn Khuyến kéo dài theo quy hoạch với diện tích khoảng 3.595,115 m2, dài khoảng 169 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 4.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Yên Xá trên thực tế.

23. Khu đất mở rộng đường Yên Xá đến ngõ 73

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Yên Xá từ đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Khuyến kéo dài theo quy hoạch đến ngõ 73 với diện tích khoảng 6.059,079 m2, dài khoảng 276 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 5.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Yên Xá. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 7.

Khu đất có điểm đầu đoạn chợ Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 8.

Kết thúc đoạn ngõ 73, đối diện sân bóng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 9.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 10.

Khu đất chủ yếu thu hồi nhà bên phải, hướng từ đường Phùng Hưng vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

24. Khu đất từ khu nhà liền kề Tổng cục 5 đến gần đường Nguyễn Xiển - Xa La

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ khu nhà liền kề Tổng cục 5 đến gần đường Nguyễn Xiển - Xa La với diện tích khoảng 3.205,524 m2, dài khoảng 220 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)