Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Đại Áng là một xã nằm ở phía nam huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Google).

 Xem ngay:  Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

7. Đường đi qua thôn Đại Áng

Đường đi qua thôn Đại Áng về phía nam có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường kết thúc ở đường Đại Hưng, đoạn gần Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường song song với đường Đại Áng

Đường song song với đường Đại Áng cũng sẽ được mở ở khu vực thôn Vĩnh Trung, với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường đi qua Đội 6.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường cắt ngang khu vực phía bắc thôn Vĩnh Trung

Đường cắt ngang khu vực phía bắc thôn Vĩnh Trung có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường kết thúc ở đường sẽ mở số 8.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Trì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).