Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

7. Đường Phan Trọng Tuệ kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có đường Phan Trọng Tuệ kéo dài với chiều dài khoảng 1,741 km. Tuyến đường này thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp tính từ đường Vũ Lăng đến sông Kim Ngưu. Trong đó, đoạn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến sông Kim Ngưu đã được phê duyệt chỉ giới đường đỏ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vũ Lăng.

 Tuyến đường này có một phần đi trùng đường Cổ Điển.

 Tuyến đi qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, kết thúc ở sông Kim Ngưu khi hết địa bàn xã Tứ Hiệp.

 Sơ đồ tuyến qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 Một phần tuyến đường nhìn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

8. Tuyến đường từ mục 7, qua bên hông chợ Tứ Hiệp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7, qua bên hông chợ Tứ Hiệp với chiều dài khoảng 240 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu tiếp giáp đường quy hoạch ở mục 7.

 Tuyến đi qua bên hông chợ Tứ Hiệp.

 Tuyến kết thúc khi nối vào đường hiện hữu phía sau dự án IEC Residence Tứ Hiệp.

9. Tuyến đường từ mục 7 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S5).