Tags

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Thanh Trì

Tìm theo ngày
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Thanh Trì mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Thanh Trì mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Thanh Trì sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 15 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 15 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hữu Hòa, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ.

Và 1 thị trấn: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Văn Điển

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở huyện Thanh Trì cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn huyện Thanh Trì.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các xã, thị trấn.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.