Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường qua nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường qua nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dài khoảng 1,442 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu vực trạm trộn bê tông Việt Tiệp.

Đoạn tuyến qua cụm làng nghề Triều Khúc đã xây dựng.

Từ đoạn qua Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tuyến chưa xây dựng.

 

Tuyến đường này hướng về khu liền kề, Tổng cục V.

 

 Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch.

14. Đường nối Triều Khúc - Chiến Thắng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường nối Triều Khúc - Chiến Thắng dài khoảng 640 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Triều Khúc.

 Đoạn qua trường mầm non Triều Khúc đã xây dựng.

 Đoạn từ trường mầm non hướng về đường Chiến Thắng chưa xây dựng.

 Tuyến đi qua bên hông trường HV Kỹ thuật Mật mã và kết thúc ở đường chiến thắng.

15. Tuyến đường từ mục 13 đến Nguyễn Khuyến

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường từ mục 13 đến Nguyễn Khuyến, dài khoảng 1,6 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở gần đường Nguyễn Xiển - Xa La. Tuyến đường này đi trùng với một đoạn đường số 1, bao quanh khu nhà liền kề, Tổng cục V.

 Một số đoạn của tuyến đã xây dựng.

 

 Từ đoạn chung cư Cục hậu cần, tuyến chưa xây dựng.

 Đoạn tuyến giao với đường Chiến Thắng gần nút giao Yên Xá.

 Tuyến kết thúc ở đường Nguyễn Khuyến đoạn đối diện chung cư CT3A Văn Quán.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3).