Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

7. Tuyến đường sau chung cư Ecogreen

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường phía sau dự án Ecogreen, dài khoảng 735 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 250 Nguyễn Xiển.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà tạm, đi qua khu vực phía sau dự án Eco Green.

 Đoạn qua ngõ 300 Nguyễn Xiển.

 Tuyến kết thúc ở đoạn trạm bê tông Việt Tiệp.

 Tuyến đường đi giữa 2 dự án Eco Green và Eco Dream.

8. Tuyến đường từ Nguyễn Xiển đến UBND xã Tân Triều

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Xiển đến UBND xã Tân Triều, dài khoảng 421 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Xiển, cạnh dự án Housinco Premium.

 Tuyến đường này trên cơ bản có cốt đường, một phần nhỏ chưa giải phóng mặt bằng.

 Đoạn qua dự án Eco Dream.

 Tuyến thúc ở đường quy hoạch qua UBND xã Tân Triều.

9. Tuyến đường từ mục 8 qua ngõ 300 Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch hoạch ở Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 qua ngõ 300 Nguyễn Xiển, dài khoảng 100 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở ở xã Tân Triều theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3).