Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 10)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

28. Khu đất làm đường từ QL1A đi Đại Áng, qua Nhị Châu

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất làm  đường từ QL1A đi Đại Áng, qua Nhị Châu, diện tích khoảng 43.828,203 m2, dài khoảng 1,434 km.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Khu đất có điểm đầu ở QL1A, đoạn lối vào Nhị Châu.

Khu đất này thu hồi làm đường từ QL1A đi Đại Áng.

Khu đất đi qua một số nhà dân.

Và kết thúc khi hết địa bàn xã Liên Ninh.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

29. Khu đất bên hông Công ty Vận tải Liên Ninh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất bên hông Công ty vận tải Liên Ninh, từ QL1A đến trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì, diện tích khoảng 6.725,217 m2, dài khoảng 234 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu gần QL1A, bên hông Công ty Vận tải Liên Ninh.

 Và kết thúc ở đường quy hoạch đối diện trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 Khu đất nhìn từ QL1A.

30. Khu đất tiếp giáp với khu ở mục 28

 Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với khu ở mục 28, trên tuyến đường từ Đại Áng đi QL1A, đoạn giáp ranh giữa xã Nhị Khê, Thường Tín và Liên Ninh, Thanh Trì, diện tích khoảng 6.459,546 m2, dài khoảng 350 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Toàn cảnh khu đất.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)